PROJEKTIDREHABILITATSIOONIPROGRAMM LASTELE, KELLEL ON RASKE JA PÜSIV PSÜÜHIKAHÄIRE

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Norway Grants

KOOLITUSPROGRAMM 2016

Lapse arengu ABC moodul

Koolituse eesmärgiks on ühtsema arusaamise kujundamine erivajadustega laste vajadustest ning KOV töötajate ning kooli rehabilitatsioonimeeskonna vahelise koostöö tõhustamine juhtumikorralduslikust vaatenurgast.

Läbiviijad: Salli Põldvere, Reigo Reppo

Motiveeriv intervjueerimine (MI)

Motiveeriv intervjueerimine on nõustamismeetod, mis on suunatud inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumisele. Koolituse eesmärgiks on anda nii psüühikahäiretega lastega töötavatele meeskondadele kui ka KOV lastekaitsetöötajatele oskused, kuidas läbi igapäevaste suhtlemistehnikate suurendada teenusel olevate laste sisemist motivatsiooni ja võimet võtta oma elus ette olulisi positiivseid muutusi ning neid ka elus hoida.

Läbiviijad: Siim Värv, Inge Johanson ja Anne Õuemaa

KOOSTÖÖPARTNERID

Maarjamaa Hariduskollegium
Tartu Herbert Masingu Kool

Projekti koordinaatorid

Martin Kallavus (martin@verge.ee) ja Airiin Demir (airiin@verge.ee)
(Vaata kõiki kontakte)