MEEDIA

Meist ja meie tegemistest
Jan 0
Jan 0

VERGE METOODIKA BAASKURSUS: SOTSIAALHOOLEKANNE JA ERIHOOLDUS

Vägivallaoht ja rasked patsiendid on sotsiaalhoolekande valdkonnas töötavatele inimestele igapäevaseks suureks probleemiks, selgus 2013. aastal tööinspektorite tehtud uuringust Eestis. Oma koolituste käigus saadud kogemuste põhjal võime öelda, et palju esineb haigusseisundist tulenevat agressiivsust (vaimne häire, dementsusseisundid jm), kuid ette tuleb ka joobeseisundist ja muudest faktoritest tingitud olukordi, kus klient või patsient käitub väljakutsuvalt – ähvardatakse, […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

INSTRUKTORITE KOOLITUS

Verge instuktori koolituse eesmärgiks on välja koolitada inimesed, kes oma asutuses suudaksid läbi viia meeskonna lühikesi kordustreenguid ning olla võtmeisikud meetodi säilitamisel. Verge instuktori kooitus koosneb viiest koolituspäevast, mis on aasta peale ära jagatud. Samal ajal on kohustus läbi viia oma asutuses metoodika treeninguid jm meetodi alahoidmisega seotut. Koolitusel saab osaleda asutuse töötaja, kes: on […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

MEESKONNAKOOLITUS

Koos tegutsedes, mõeldes ja õppides luuakse meeskonna kultuur ning kõige efektiivsemad praktikad. Meie meeskonna koolitustel on nii mängulisi, seikluslikke kui ka teoreetilisi hetki, mille käigus tõuseb oluliselt koosolemise kompetentsus, motivatsioon tööl kaasa lüüa ning selgus igaühe rollist grupis. Meeskonnaks kujunemine, rollid grupis, info edastamine, konfliktide lahendamine, eesmärgipärane tegutsemine ja motivatsiooni hoidmine on peamised teemad, mida […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LAPS KOOLIS

Kuidas mõista käitumisprobleemidega last? Kuidas käitumisprobleem kujuneb? Mis vahe on käitumisprobleemil ja käitumishäirel? Milliseid samme saab kool teha käitumisprobleemide ennetamiseks? Millised on koolipõhised sekkumisstrateegiad? Kust alustada, mis on põhilised sekkumiste alustalad,millised on enamlevinud vead . Mis on toiminud Eesti ja ka maailmapraktikas? Koolitus on praktilise suunitlusega, kus tutvustatakse efektiivseid strateegiad, mis on kogutud ja läbi […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

EFEKTIIVSED ENNETUS- JA SEKKUMISSTRATEEGIAD TÖÖS KÄITUMISHÄIRETEGA LASTE JA NOORTEGA.

Koolitusel õpitakse maailmapraktikas efektiivseks osutunud ennetus- ja sekkumisstrateegiad töös käitumisprobleemidega laste ja noortega. Õpitakse kuidas sotsiaalsete oskuste õpetamise kaudu ennetada käitumis- ja suhtlusprobleeme. Tutvutakse lihtsamate hindamismeetoditega ning lahenduste leidmiseks õpitakse multisüsteemset probleemianalüüsi. Õpitakse nii grupipõhiseid, koolipõhiseid kui ka kogukonnapõhiseid sekkumisstrateegiaid käitumisprobleemidega laste ja noorte aitamiseks. Koolitus on mõeldud 6-18 aastaste laste ja noortega töötavatele meeskondadele. […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

SUHTLEMINE KONFLIKTIOLUKORRAS

Koolitusel keskendub füüsilist agressiooni ennetavatele sekkumistele ärevas olukorras. Kuidas lahendada olukord sõnadega? Millised on ohu- ja hoiatussignaalid ärevas olukorras, millised on efektiivsed abi kutsumise strateegiad, kuidas kolleegiga koostööd teha äreva olukorra lahendamisel, kuidas verbaalselt piire seada, kuidas rääkida juba agressiivseks kujunenud situatsioonis? Mida teha esimeste sammundena märgates ohtu füüsilisele agressioonile? Koolitus on 4 akadeemilist tundi. […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

ÕIGUS SEKKUDA: AGRESIIVSE KÄITUMISEGA TOIMETULEK JURIIDILISEST ASPEKTIST

Koolitusel tutvustatakse juriidilisi aspekte seletamaks millistes olukordades ja kuidas on teil õigus sekkuda agressiivse olukorra lahendamiseks tööl. Mida ütleb see seadus, mis reguleerib tööd just teie asutuses? Mis on hädakaitse ja kust lähevad hädakaitse piirid? Millistes situatsioonides on õigustatud füüsilise jõu kasutamise olukorra lahedamiseks? Millal pole jõu kasutamine lubatud? Koolitaja: Martin Kallavus Sihtgrupp: õpetajad, lasteaiakasvatajad, […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

JUHTUMIPÕHINE KOOLITUS: ENNETUS JA SEKKUMINE AGRESSIIVSUSE KORRAL

Väga keeruliste patsientide/klientide puhul pakume juhtumipõhist koolitust, mis keskendub kindlate klientide käitumismustrite analüüsile ja individuaalsete sekkumiste väljatöötamisele. Koolitus on tavaliselt 3-5 tundi vastavalt vajadusele ning osalevad konkreetse kliendiga otseselt seotud isikud (maksimaalselt 8).

  Loe edasi