PROJEKTIDREHABILITATSIOONIPROGRAMM LASTELE, KELLEL ON RASKE JA PÜSIV PSÜÜHIKAHÄIRE

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Norway Grants

JÄTKUTEGEVUSED 2016

I PLOKK: Sissejuhatav koolitus rehabilitatsiooniprogrammi käivitamiseks

Programmi sissejuhatava koolituse eesmärgiks on uute teadmiste ja oskuste andmine Programmis toodud tegevuste osutamiseks ja hindamisalaste vormide kasutamiseks.
Sisu:​ (1) Programmi sisu ja tegevuste teadvustamine ning selle mõtestamine ning seostamine meeskonna senise tegevusega; (2) Teenuseosutajate omavaheliste koostöövõimaluste selginemine; (3) Meeskonna otsused hindamisjuhendi rakendamise osas; (4) Meeskonna teekonnakaart Programmi elluviimiseks

Läbiviijad: Dagmar Narusson ja Airiin Demir

II PLOKK: meeskonna supervisioonid

Meeskonna supervisiooni eesmärgiks on toetada meeskonda teenuse läbiviimisel ning anda osalejatele võimalus eneseanalüüsiks ja enesearenguks teenuse osutamisega paremini toime tulemiseks. Supervisiooniteenuse eesmärgiks on teenuse osutamise kvaliteedi tõstmine ning probleemkohtade lahendamisoskuste paranemine meeskonnas.

Läbiviijad: Pille Isat, Aivar Simmermann, Andres Sild

III PLOKK: Tegevusjuhendajate nõustamine

Tegevusjuhendajate vajaduspõhise nõustamise eesmärk on praktiliste nõuannete andmine ning konkreetsete juhtumite operatiivne lahendamine ja igapäevatöö juhendamine, kasutades operatiivsete juhtumite lahendamisel infotehnoloogilisi võimalusi või kohapealset nõustamist.

Läbiviijad: Monika Salumaa, Ain Klassen, Urve Tõnisson

KOOSTÖÖPARTNERID

Moreno Keskus
MTÜ HENK
Maarjamaa Hariduskollegium
Tartu Herbert Masingu Kool

Projekti koordinaatorid

Martin Kallavus (martin@verge.ee) ja Airiin Demir (airiin@verge.ee)

Pöörduge julgesti meie poole kõikide küsimuste ja tähelepanekutega.
(Vaata kõiki kontakte)