MEEDIA

Meist ja meie tegemistest
Jan 0
Jan 0

VERGE METOODIKA BAASKOOLITUS: KIIRABI JA EMO

Kiirabi töö on üks valdkondi, kus puututakse sageli kokku keeruliste olukordadega. Probleeme võivad põhjustada alkoholi- või narkojoobes kliendid, ümbritsevate inimeste kõrgendatud huvi kiirabi tegevuse vastu, haigusseisundist (vaimne häire, hüpoglükeemia jms) tulenevad ootamatud rünnakud. Erakorraline meditsiin on üks suurima vägivallariskiga erialasid tervishoius. Ka Eestis läbiviidud uuringud näitavad, et ligi 80 % EMO töötajatest on tööl olles […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

INSTRUKTORITE KOOLITUS

Verge instuktori koolituse eesmärgiks on välja koolitada inimesed, kes oma asutuses suudaksid läbi viia meeskonna lühikesi kordustreenguid ning olla võtmeisikud meetodi säilitamisel. Verge instuktori kooitus koosneb viiest koolituspäevast, mis on aasta peale ära jagatud. Samal ajal on kohustus läbi viia oma asutuses metoodika treeninguid jm meetodi alahoidmisega seotut. Koolitusel saab osaleda asutuse töötaja, kes: on […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

MEESKONNAKOOLITUS

Koos tegutsedes, mõeldes ja õppides luuakse meeskonna kultuur ning kõige efektiivsemad praktikad. Meie meeskonna koolitustel on nii mängulisi, seikluslikke kui ka teoreetilisi hetki, mille käigus tõuseb oluliselt koosolemise kompetentsus, motivatsioon tööl kaasa lüüa ning selgus igaühe rollist grupis. Meeskonnaks kujunemine, rollid grupis, info edastamine, konfliktide lahendamine, eesmärgipärane tegutsemine ja motivatsiooni hoidmine on peamised teemad, mida […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

SUHTLEMINE KONFLIKTIOLUKORRAS

Koolitusel keskendub füüsilist agressiooni ennetavatele sekkumistele ärevas olukorras. Kuidas lahendada olukord sõnadega? Millised on ohu- ja hoiatussignaalid ärevas olukorras, millised on efektiivsed abi kutsumise strateegiad, kuidas kolleegiga koostööd teha äreva olukorra lahendamisel, kuidas verbaalselt piire seada, kuidas rääkida juba agressiivseks kujunenud situatsioonis? Mida teha esimeste sammundena märgates ohtu füüsilisele agressioonile? Koolitus on 4 akadeemilist tundi. […]

  Loe edasi
Jan 0
Jan 0

JUHTUMIPÕHINE KOOLITUS: ENNETUS JA SEKKUMINE AGRESSIIVSUSE KORRAL

Väga keeruliste patsientide/klientide puhul pakume juhtumipõhist koolitust, mis keskendub kindlate klientide käitumismustrite analüüsile ja individuaalsete sekkumiste väljatöötamisele. Koolitus on tavaliselt 3-5 tundi vastavalt vajadusele ning osalevad konkreetse kliendiga otseselt seotud isikud (maksimaalselt 8).

  Loe edasi