Koolitusel keskendub füüsilist agressiooni ennetavatele sekkumistele ärevas olukorras. Kuidas lahendada olukord sõnadega? Millised on ohu- ja hoiatussignaalid ärevas olukorras, millised on efektiivsed abi kutsumise strateegiad, kuidas kolleegiga koostööd teha äreva olukorra lahendamisel, kuidas verbaalselt piire seada, kuidas rääkida juba agressiivseks kujunenud situatsioonis? Mida teha esimeste sammundena märgates ohtu füüsilisele agressioonile?

Koolitus on 4 akadeemilist tundi. Koosneb loengust ning lühikestest praktilistest harjutustest.

Sihtgrupp: kõik abistavate elukutsete esindajad, kes puutuvad oma töös kokku verbaalse agressiivsusega.

Koolitaja: Airiin Demir