TEISED MEIST
"Kuna ma ise olen käinud viimastel aastatel väga palju koolitustel, siis alati ei ole ma just väga vaimustatud minema kuhugi jälle end koolitama, aga see, mida pakkusid Martin ja Airiin oli midagi, mis andis mingi uue motivatsiooni. Täiesti hämmastavad inimesed 🙂 Oli äärmiselt huvitav ja iga kell uuesti!"
SOS lasteküla töötaja

Airiin ja Martin on suurepärased koolitajad, kes oma sõbralikkuse, isikliku huvi ja professionaalsusega andsid kogu meie osakonnale hämmastava motivatsiooni, koostöövalmiduse, enesekindluse ja sekkumisjulguse, et ka ohtlikus olukorras on lihtsate võtetega võimalik agressiivsust ennetada, peatada ja seega edukalt toime tulla. Nad oskavad selgelt ja köitvalt siduda keeruka valdkonna teooria ja praktika ning ise kõike praktiliselt ette näidates seda koolitusel osalejatele mängeldes edasi anda. Väga oluline on ka nendepoolne osalejate spetsiifiliste vajaduste arvestamine. Juba on meil plaanid õpitu kordamiseks ja edasiseks harjutamiseks osakonnas. Suur-suur tänu, väga vajaliku ja erilise koolituse eest!
PERH Psühhiaatria lasteosakonna psühhiaater-vanemarst

Nii heal koolitusel pole ma varem iial olnud. Aitäh!
SA Viljandi Haigla õendus-hoolduskeskuse juht

Koolitus aitas kaasa meeskonna ühtse arusaama kujundamisel. Töötajad tundsid, et oleme meeskond ja saame üksteist aidata igas olukorras. Airiin ja Martin võitsid meie poolehoiu ja andsid julguse kõike läbi proovida. Verge tehnika kasutamine on turvaline ja ei tee kellelegi haiget. Tekkis usaldus üksteise suhtes ja enesekindlus tööl olles. Nii lihtne see ongi!
PERH Psühhiaatria meeskond

Koolitus "Toimetulek agressiivse käitumisega ja agressiooni ennetav kommunikatsioon" toimus Tallinnas 19. ja 20.02 Tallinna koolijuhtidele ja õpetajatele. Kiidan professionaalselt läbiviidud koolitajaid Martin Kallavust ja Airiin Demirit, kes sidusid oskuslikult keeruka valdkonna teooriaosa praktikaga. Teadagi, ei jagu nö tavainimesel, antud juhul koolitöötajatel teadmisi ja oskusi eriolukordades toimetulekuks. Õnneks on erijuhtumeid harva ning neil puhkudel tegutsetakse omast elukogemusest ja intuitsioonist. See pole ka paha ning tihti nii toimibki, kuid läbinud koolituse, on pilt palju selgem ning avaram. Puht-praktilised võtted, mis polegi keerukad, on eriolukordades tegutsemiseks väga lihtsad kasutada ning peamine - võivad aidata säästa kaaskodanike elu ja tervist. Kuna koolitajatest endist kiirgub huvi ja motivatsiooni asja vastu, millega nad tegelevad, siis see kandub otseselt ka osalejatele. Seega koolitus on efektiivne, samuti põnev, praktiline ja seega köitev.
Lisaks tehnilistele nippidele ja teoreetilistele teadmistele, said inimesed kindlasti juurde enesekindlust ja pea-püsti-hoiakut.
Praegused koolitusel osalejad olid erinevate koolide ja lasteaedade töötajad. Selgus, et saame edaspidiseks koostada just oma koolitöötajate jaoks vajaliku koolituspaketi, mis lähtub meie vajadustest. Kindlasti kasutan seda võimalust ja jätkan Vergega koostööd omalt tasandilt. Olen veendunud, et kõik Eesti koolijuhid peaksid läbima teatud tasandil agressiivse käitumisega toimetulekuks valmisoleku koolituse. On ju koolijuhtide seljataga tuhanded inimesed, kelle elu ja tervise eest vastutavad just koolijuhid. Nende õige käitumine ja toimetulek kriisisituatsioonides on elulise tähtusega.
Jõudu ja edaspidiseks head koostööd soovides
Hendrik Agur
Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor

"Peale kahepäevast kursuse läbimist on selgelt märgatav muutus töötajate suhtumises. Ärevas olukorras klientidega leitakse tasakaalukust ja õigeid käitumisviise. Kursusel omandatud teadmised ja praktilised harjutused on muutnud töötajate suhtumise kriitilisse olukorda teadlikumaks ja nii tegutsetakse juba läbimõeldult suuremat tähelepanu nõudvas olukorras. Kolleegid mõistavad valida tegutsemisvõtteid ja suudavad olukorda lahendada koostöös. Kursuse läbimine tekitas töötajates positiivse suhtumise ja olulise enesekindluse tõusu. Tänan koolituse läbiviijaid professionaalse lähenemise eest sellele teemale".
Arenduskeskuse JUKS juhataja

"Tavaliselt ma selliseid kirju ei kirjuta aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et täna oli psühhiaatriakliinikus suurepärane koolitus. Ma olen sellest ilmselt vaimustunud seetõttu, et ma olin kaua sellelaadset koolitust oodanud ja nüüd on nii kahju, et ainult üks päev kestis. Tänan väga hea juhendamise eest!"
Tartu psühhiaatriahaigla töötaja

"See koolitus on uks uude paradigmasse.
Ma ei uskunud, et on olemas füüsilised sekkumisviisid, mis on turvalised ja valutud. Ja kui ma poleks ise enda peal tunda saanud, siis ei usuks tänagi. Koolituse praktilisus on kõige suurem pluss, kõike saab proovida ja läbi teha."
Jõhvi lasteaia õppealajuhataja

„Koolitus oli tõeliselt motiveeriv - andis teadmisi, julgust, enesekindlust ja oskusi tunda ära vägivaldseid olukordi ning õpetas nendega toime tulema. Mulle meeldisid koolitajad, nende poolt toodud elulised näited, teoreetilise osa teemade käsitlus ning praktiline osa, kus lisaks võtete ettenäitamisele koolitajad ka reaalselt abistasid ja parandasid, kui oli vaja".
Pärnu Toimetulekukooli õpetaja

"Verge koolitus on meie kooli aidanud peamiselt läbi kahe aspekti:
- esiteks (ja kõige tähtsamana) tuletas see õpetajatele meelde, et konflikti ennetamine on eelkõige võimalik sõnade abil ja et õpetajal on lapse agressiivsuse ennetamiseks võimalik palju ära teha
- teiseks (ja mitte vähem tähtsana) andis see õpetajatele tunde, et nad suudavad ohtlikus olukorras tegutseda. See tähendab, et õpetajad on keerulistes situatsioonides enesekindlamad ja juba tänu sellele on mitmed konfliktid olemata olnud."
Tartu Herbert Masingu kooli sotsiaalpedagoog

"VERGE meetod on suurepärane eneseabivahend:
1. Sest selle valdamine on aidanud säilitada rahu olukordades, kus tavainimene kaotaks kindlasti pea või reageeriks valesti tekitades psüühiliste erivajadustega inimeses vajaduse rünnata.
2. Selliste võtete teadmine ja nende teadlik kasutamine on loonud eeldused paremaks meeskonna tööks.
3. Minule isiklikult annab see lisaboonuse – ma saan turvaliselt ja tuttavas seltskonnas säilitada hea füüsilise vormi, mille juurde kuuluvad kolleegide heatahtlikud naljad ja jõuvõtted.
4. VERGE metoodika on andnud mulle enesekindlust ka sellisel ajal, mil liikuda tänavatel pole just kõige turvalisem tegu.
Kaagvere erikooli direktor

"Koolitus oli väga praktiline ja elulähedane. Aitas näha, milleks on kasvatajad valmis, kelle peale saab mingis situatsioonis kuipalju loota... või siis kelle peale niiväga ei saa. Igatahes meil on teineteise võimetest-oskustest-pealehakkamisest-julgusest mõnevõrra selgem pilt. Samuti on vaja läinud osade võtete kasutamist igapäevatöös."
Haiba lastekodu personalijuht

„Töötan psüühilise erivajadusega täiskasvanutega ja aeg-ajalt tuleb ikka ette olukordi, kus muudest professionaalsetest meetoditest (suuline piiride seadmine, verbaalne rahustamine, jne) ei piisa. Tuleb teada, kuidas ohutult ohjata agressiivset käitumist. Me kõik teame, et „tuleb teada“ aga senini ei olnud seda teadmist kusagilt võtta. Verge tehnikad ja võtted olid just need, mis läbi harjutamise andsid oskuse, kuidas vajadusel füüsiliselt sekkuda, jõudu kasutamata, valu tegemata, väärikust solvamata. Tänu Airiini ja Martini professionaalsele koolitusele olen tublisti juurde saanud enesekindlust, sekkumisjulgust ning tegutsemisvalmidust. Aitäh!“
MTÜ Iseseisev elu töötaja