Oskus ennetada konflikte ja saada hakkama agressiivse käitumisega on vajalik igale professionaalile, kes puutub oma töös kokku inimestega. Verge metoodikaga saab seda teha viisil, mis võimaldab jätkata abistava elukutse esindajal tõrgeteta tööd ka peale konfliktset olukorda.

Verge Opplæring AS asutati Norras 1992. aastal ning tänaseks on ta kujunenud juhtivaks koolitajaks selles valdkonnas. Eestisse jõudis verge metoodika 2012. aastal. Norra ja Eesti treenerite poolt loodud Verge Eesti pakub Norras kakskümmend aastat edukalt rakendatud oskusteavet, kuidas tulla toime agressiivse käitumisega erinevates olukordades.

Koostööpartnerid
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Norway Grants

KOOLITUSED

Verge meetoodika baaskoolitus õpetab tehnikaid agressiivsete olukordadega professionaalseks toimetulekuks.
Lisaks pakume erinevaid toetavaid koolitusi käitumisraskuste ja konfliktidega toime tulemise teemadel.

KOOLITUSTE KIRJELDUSED ›
* * *
KOOLITUSE TELLIMINE

OHUTUSE KAARDISTAMINE

Analüüsime asutuse riske ja pakume strateegiaid turvalisema ja pingetevabama keskkonna loomiseks.
Ohutuse kaardistamine hõlmab asutuse füüsilise keskkonna, meeskonna töökorralduse ja konkreetsete agressiivse käitumise juhtumite lahenduste analüüsi.

Hea koolitusel osaleja!
Koolitusetel juhindub Verge Eesti OÜ oma tegevuses kõikidest Vabariigi Valitsuse ning
Terviseameti poolt antud suunistest ning korraldustest.
Koolitustel tagatakse nii hajutamise nõue kui ka kõik kaitsevahendid.
Koolitusele lubame vaid osalejad, kel on olemas kehtiv COVID tõend ja kel puuduvad haigusnähud.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust ning leiame koos võimaluse teid ka kriisi ajal toetada!

SIHTGRUPID

Verge metoodika tundmine on kasulik kõikidele abistavate elukutsete esindajatele.
Vajalik professionaalne oskus on verge metoodika tundmine:

- erivajadustega lastega töötavatele meeskondadele
- psühhiaatriahaigla töötajatele
- sotsiaalhooldekande asutuse personalile
- õpetajatele, kasvatajatele
- õigusrikkujatega töötavale personalile
- üksikisikutele, kes hooldavad vägivallakalduvustega inimest
- kiirabi meeskondadele
- erakorralise meditsiini meeskondadele
- turismi- ja teenindusvaldkonnas töötavatele inimestele

VERGE METOODIKA EELISED

Õpetame sekkumismeetodeid konfliktsete olukordade lahendamiseks. Verge meetod tugineb kõigi osapoolte õiguste ja turvalisuse igakülgsel arvestamisel ning see teeb võimalikuks meetodi rakendamise koolidess, haiglates, lasteaedades, hooldekodudes ja teistes valdkondades, kus on oluline heade kliendisuhete hoidmine.
Keerulistes olukordades tegutsemise oskused aitavad ka selliseid situatsiooni vältida ja agressiooni ennetada.

OSKUSED ON KERGESTI ÕPITAVAD JA LIHTSAD

Õpitavad tehnikad on kergesti omandatavad kõikidele inimestele vaatamata eale, pikkusele või kehakaalule. Vaja ei ole suurt füüsilist võimekust ja jõudu ega eelnevaid eriteadmisi.

SEKKUMISED ON TURVALISED JA ARVESTAVAD KÕIGI INIMVÄÄRIKUST

Meetod rõhutab probleemidega inimese respekteerimise olulisust ja toetab positiivset suhtumist inimestesse, kellel puudub võime endale piire seada.

LÄHENEMINE ON MEESKONNAPÕHINE

Agressiooni ennetamine ja vähendamine nõuab asutuse personalilt ühtset arusaama ja tegutsemisviisi. Verge meetod aitab parandada asutuse sisekommunikatsiooni ja luua meeskonnas ühtsed praktikad.

PROGRAMM ON KULUTÕHUS

Verge metoodika on tõestanud ennast asutuse jaoks efektiivse vahendina, vähendamaks konfliktsetest olukordadest, asutuse sisepingetest, töövigastustest jm tulenevaid otseseid ja varjatud kulutusi.

TEISED MEIST

TÄIENDAVAT LUGEMIST

Sep 0
Sep

Avatud koolitus sügisel 2022

Uus avatud koolituse grupp haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajatele on registreerumiseks avatud!  Pane ennast kirja, sest kohtade arv on piiratud. Toimetulek agressiivse käitumisega: fookus füüsilisel agressioonil   Koolitus toimub 18.-19.10.2022 Tartus, Tartu Herbert Masingu Kooli aulas, Vanemuise 33, kell 10–16. Inimestega töös võime kõik kokku puutuda agressiivse käitumisega ja teinekord isegi füüsilise agressiooniga. Antud baaskoolitus keskendubki psüühilise […]

LOE EDASI    
Sep 0
Sep

Verge meedias

Sel suvel oli Verge meeskonnal avanes suvel võimalus oma tegemistest ajakirjanduses rääkida: Ekraanil: Airiin rääkis 30. augustil ETV Terevisioonis õpilaste agressiivsusest. Ilja käis 1. septembril ETV+ saates Кофе+ rääkimas õpilaste agressiivsest käitumisest. Leheveergudel: Õpetajate Leht, 17. juuni 2022: Mul on privileeg lasta lauludel enda juurde tulla. Postimees, 18. juuni 2022: «Ta tuleb lihtsalt kallale, ründab, […]

LOE EDASI    
May 0
May

Hoolealuse agressiivse käitumise peatamine – töötaja õigus või kohustus?

Aeg: 26. mail 2022 11:00–12:00 ja 2. juunil 2022 11:00–12:00Korraldaja: Verge Eesti OÜ Koolitaja: Martin Kallavus (Verge Eesti koolitaja ja jurist) LEIA ÜKS TUND, ET SAADA LÜHIÜLEVAADE AGRESSIOONIGA TOIMETULEKU ÕIGUSLIKEST ASPEKTIDEST! Kutsume osalema TASUTA 45-minutilisel zoomi ettekandel, kus Verge koolitaja ja jurist Martin Kallavus võtab sõna järgnevatel teemadel: Mida tähendab kohustus tagada hoolealustele vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond? […]

LOE EDASI    
Apr 0
Apr

Avatud koolitus: Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga

Hea abistava elukutse esindaja!  Uus avatud koolituse grupp on registreerumiseks avatud! Pane ennast kirja, sest kohtade arv on piiratud. Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga     12.-13.05.2022 Tallinnas Koolitusel on fookuses eelkõige toimetulek verbaalse agressiooniga, füüsilise agressiooni juures keskendutakse esimestele sammudele. Teemaks on traumatausta ja psüühilise erivajadusega seotud agressiivne käitumine.  Koolitusest 70% on agressiooni ennetava kommunikatsiooni ja verbaalse […]

LOE EDASI    

MEIE MEESKOND

Eestis on hetkel kaks inimest, kes on läbinud
aastase koolituse Norra verge peatreeneri Pål Erik Ruudi
käe all ja saanud Verge Opplæring AS
poolt õigused metoodika edasiõpetamiseks:
Martin Kallavus ja Airiin Demir.
Sertifitseerimiseksami sooritasime Oslos
aprillis 2013 ning sealt edasi tekkis idee teha
metoodika õppimine kättesaadavaks ka teistele
spetsialistidele Eestis.